ΤΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

May 16, 2018

Το “1st Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction: Novel products, Research & Policy”, το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα για τον περιορισμό των επιπτώσεων των προϊόντων καπνού στην υγεία, τα νέα προϊόντα καπνού, την έρευνα και τις πολιτικές, πραγματοποιείται στις 8 και 9 Ιουνίου 2018, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα.

Το συνέδριο διοργανώνουν το Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοξικολογία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον Δημήτριο Κουρέτα, PhD,  Καθηγητή Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας και τον Κωνσταντίνο Πουλά, PhD, Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ως επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής.

Η χρήση εναλλακτικών καπνικών προϊόντων (ηλ. τσιγάρο, προϊόντα θέρμανσης-μη καύσης του καπνού, φύλλα καπνού, snus, κλπ.) από τους καπνιστές και η συσχέτισή τους με προσπάθειες διακοπής του καπνίσματος παρουσιάζει μεγάλη αύξηση. Έτσι, το συνέδριο απευθύνεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, στις κανονιστικές αρχές και στους ιθύνοντες για τη χάραξη πολιτικών στον τομέα των νέων προϊόντων καπνού, για να φέρει στο προσκήνιο την επιστημονική συζήτηση για τα οφέλη και τους κινδύνους που συνδέονται με τα νέα προϊόντα καπνού.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομιλίες και συζητήσεις για την Επιδημιολογία του καπνίσματος (με στοιχεία για την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο), τον Έλεγχο και τη διακοπή του καπνίσματος (θα παρουσιαστούν διαφορετικές προσεγγίσεις, από την «αυστηρή» μέχρι την προσέγγιση «μείωσης του κινδύνου»), καθώς και για την Αξιολόγηση των προϊόντων μείωσης του κινδύνου από τον καπνό.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα θα έχει η παρουσίαση του εθνικού και του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τα νέα προϊόντα καπνού και τον αντίστοιχο ελεγκτικό μηχανισμό αλλά και των στρατηγικών πρόληψης και προστασίας από τη χρήση ηλ. τσιγάρου & νέων προϊόντων καπνού από τους νέους.

Τη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με ιατρούς, με μεγάλη εμπειρία από Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος της χώρας, καθώς και συνεδρία όπου θα παρουσιαστούν δεδομένα από κλινικές μελέτες για τη μακροχρόνια χρήση των νέων προϊόντων καπνού. Τέλος, στη συνεδρία με τίτλο «Βιοηθική» θα συζητηθούν θέματα όπως οι ηθικές και επιστημονικές υποχρεώσεις στη δημοσίευση χρηματοδοτούμενων ερευνών για νεότερα προϊόντα καπνού, η λήψη αποφάσεων κατόπιν ενημέρωσης από τους πολίτες, το ηθικό υπόβαθρο της προσέγγισης «μείωσης του κινδύνου».

Στη συνεδρία «Τοξικολογία – Βιολογικοί Δείκτες» και σε άλλα σημεία του προγράμματος θα παρουσιαστούν επιλεγμένες προφορικές ανακοινώσεις από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου.

 

Δείτε τις εγκεκριμένες προφορικές και αναρτημένες παρουσιάσεις

ABSTRACTS

 

Δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα και τους επιβεβαιωμένους Ομιλητές μας

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν κορυφαίοι στους τομείς τους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές, από τους χώρους της Ιατρικής, της Τοξικολογίας – Χημείας, των Οικονομικών της Υγείας καθώς και εκπρόσωποι των ρυθμιστικών αρχών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ